Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

19. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april 2018 (PE 619.992/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag, dinsdag, woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de resolutie over Moldavië onder de stemmingen in te schrijven (het debat heeft plaatsgehad op 3 oktober 2017) (punt 9 van de notulen van 3.10.2017).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Knut Fleckenstein, tegen het verzoek.

Bij ES (96 voor, 170 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de ENF om toevoeging tot de agenda, als eerste punt, van een debat over het verslag Paul Rübig over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019.

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Paul Rübig, tegen het verzoek.

Bij hoofdelijke stemming (38 voor, 225 tegen, 5 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling