Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0231(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0208/2017

Debatten :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Stemmingen :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Stemverklaringen
PV 17/04/2018 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Notulen
Maandag 16 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

20. Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op11 september 2017 (punt 21 van de notulen van 11.9.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 13 september 2017 (punt 9.8 van de notulen van 13.9.2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 juni 2017 (punt 3 van de notulen van 13.6.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 juni 2017 (punt 8.1 van de notulen van 14.6.2017)

Norbert Lins en Gerben-Jan Gerbrandy geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Merja Kyllönen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese en Paul Brannen.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling en Ulrike Müller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen en Annie Schreijer-Pierik.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Norbert Lins en Gerben-Jan Gerbrandy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 17.4.2018 en punt 6.6 van de notulen van 17.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling