Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0272(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0013/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Jegyzőkönyv
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg

21. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I - Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladékok ***I - A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (vita)
CRE

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.8. pont )

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.5. pont )

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.6. pont )

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.7. pont )

Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè és Francesc Gambús előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: João Ferreira (az ITRE bizottság véleményének előadója), Pavel Telička (az ITRE bizottság véleményének előadója), Miroslav Poche (az ITRE bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner és Gesine Meissner.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen és Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană és Nikolaos Chountis.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja), Simona Bonafè és Francesc Gambús.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.7. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.8. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.9. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.10. pont és 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.11. pont .

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat