Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0272(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2017

Debates :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsojumi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

21. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I - Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.8. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.5. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.6. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.7. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017).

Simona Bonafè un Francesc Gambús iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās João Ferreira (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Miroslav Poche (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner un Gesine Meissner.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen un Annie Schreijer-Pierik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană un Nikolaos Chountis.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis), Simona Bonafè un Francesc Gambús.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.7. punkts, 18.4.2018. protokola 12.8. punkts, 18.4.2018. protokola 12.9. punkts, 18.4.2018. protokola 12.10. punkts un 18.4.2018. protokola 12.11. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums