Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0013/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Notulen
Maandag 16 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Verpakking en verpakkingsafval ***I - Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Afvalstoffen ***I – Het storten van afvalstoffen ***I - Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.8 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.5 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.6 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.7 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè en Francesc Gambús geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Miroslav Poche (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner en Gesine Meissner.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen en Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană en Nikolaos Chountis.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie), Simona Bonafè en Francesc Gambús.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.8 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.9 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.10 van de notulen van 18.4.2018 en punt 12.11 van de notulen van 18.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling