Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0013/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

21. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I - Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Deșeurile ***I -Depozitele de deșeuri ***I - Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.8 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.5 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.6 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.7 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè și Francesc Gambús și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Miroslav Poche (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner și Gesine Meissner.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană și Nikolaos Chountis.

Au intervenit: Karmenu Vella (membru al Comisiei), Simona Bonafè și Francesc Gambús.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 18.4.2018, punctul 12.8 al PV din 18.4.2018, punctul 12.9 al PV din 18.4.2018, punctul 12.10 al PV din 18.4.2018 și punctul 12.11 al PV din 18.4.2018.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate