Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 22
CRE 16/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

22. Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον [2017/2030(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Η Daciana Octavia Sârbu παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Eleonora Evi και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Daciana Octavia Sârbu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου