Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2258(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2018

Ingivna texter :

A8-0118/2018

Debatter :

PV 16/04/2018 - 24
CRE 16/04/2018 - 24

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0103

Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

24. Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden [2017/2258(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Frank Engel för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och João Ferreira.

Talare: Neven Mimica och Enrique Guerrero Salom.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 17.4.2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande