Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Další postup na základě žádosti o zbavení imunity
 10.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2019
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Plán práce
 20.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I – Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)
 21.Obaly a obalové odpady ***I – Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Odpady ***I – Skládky odpadů *** I – Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (rozprava)
 22.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (rozprava)
 23.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU – Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (rozprava)
 24.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (rozprava)
 25.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (krátké přednesení)
 26.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (krátké přednesení)
 27.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (krátké přednesení)
 28.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (241 kb)
22/10/2018 19:28
  Prezenční listina (60 kb)
20/02/2019 08:12
 
Zápis (86 kb)
22/10/2018 19:28
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:12
  Jmenovitá hlasování (23 kb)
21/12/2018 01:26
 
Zápis (296 kb)
22/10/2018 19:28
  Prezenční listina (70 kb)
20/02/2019 08:12
  Jmenovitá hlasování (398 kb)
21/12/2018 01:26
Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění