Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 10.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2019
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)
 21.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I - Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Jätteet ***I - Kaatopaikat ***I - Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (keskustelu)
 22.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (keskustelu)
 23.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla - Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (keskustelu)
 24.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 25.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (lyhyt esittely)
 26.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (lyhyt esittely)
 27.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (243 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (60 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (85 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (23 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (299 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (393 kb)
Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus