Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - Strasbourg
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta
 10.Raspored održavanja plenarnih sjednica Parlamenta -Kalendar sjednica 2019.
 11.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 12.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 17.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 18.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 19.Plan rada
 20.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I - Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I (rasprava)
 21.Ambalaža i ambalažni otpad ***I - Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Otpad ***I – Odlagališta otpada ***I - Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (rasprava)
 22.Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (rasprava)
 23.Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u - Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (rasprava)
 24.Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (rasprava)
 25.Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva (kratko predstavljanje)
 26.Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju (kratko predstavljanje)
 27.Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (kratko predstavljanje)
 28.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (242 kb)
22/10/2018 19:36
  Popis nazočnih (60 kb)
20/02/2019 08:12
 
Zapisnik (85 kb)
22/10/2018 19:36
  Popis nazočnih (11 kb)
20/02/2019 08:12
  Poimenična glasovanja (24 kb)
21/12/2018 01:46
 
Zapisnik (294 kb)
22/10/2018 19:36
  Popis nazočnih (70 kb)
20/02/2019 08:12
  Poimenična glasovanja (391 kb)
21/12/2018 01:46
Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna napomena