Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések
 10.A Parlament ülésnaptára - 2019
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 18.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 19.Ügyrend
 20.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I - A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)
 21.Csomagolás és csomagolási hulladék ***I - Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladékok ***I - A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (vita)
 22.A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (vita)
 23.A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete - A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (vita)
 24.A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (vita)
 25.A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia (rövid ismertetés)
 26.Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban (rövid ismertetés)
 27.A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése (rövid ismertetés)
 28.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (251 kb)
22/10/2018 19:36
  Jelenléti ív (60 kb)
20/02/2019 08:12
 
Jegyzőkönyv (86 kb)
22/10/2018 19:36
  Jelenléti ív (11 kb)
20/02/2019 08:12
  Név szerinti szavazás (23 kb)
21/12/2018 01:46
 
Jegyzőkönyv (310 kb)
22/10/2018 19:36
  Jelenléti ív (68 kb)
20/02/2019 08:12
  Név szerinti szavazás (401 kb)
21/12/2018 01:46
Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat