Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

2. Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (2018/2619(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michał Boni PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Raymond Finch, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Jaromír Štětina, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai un Mairead McGuinness.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.13. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.00.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums