Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

2. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raymond Finch, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Jaromír Štětina, Claude Moraes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 19.4.2018.

(De vergadering wordt om 10.00 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling