Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (2018/2620(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron (president van de Franse Republiek) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar en Anna Maria Corazza Bildt.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 13.22 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling