Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Christofer Fjellner

Raport: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Raport: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas ja Dobromir Sośnierz

Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Raport: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld ja Notis Marias

Raport: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato ja Francisco José Millán Mon.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave