Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan en Stanislav Polčák

Verslag Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Verslag Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo en Christofer Fjellner

Verslag Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Verslag Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas en Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Verslag Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld en Notis Marias

Verslag Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato en Francisco José Millán Mon.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling