Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2642(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0184/2018

Arutelud :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0118

Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans ja Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo turvalist, korrakohast ja seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas saavutatud edu kohta (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel edusammude kohta ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja ülemaailmse pagulasi käsitleva kokkuleppe saavutamisel (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.13.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave