Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2642(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0184/2018

Debatten :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0118

Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11. Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Steven Woolfe, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans en Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo, over de voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, over de voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.13 van de notulen van 18.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling