Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2642(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B8-0184/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0118

Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans și Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactele mondiale ale ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.13 al PV din 18.4.2018.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Notă juridică