Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2642(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0184/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0118

Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpil Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel et Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans et Sophia in ‘t Veld v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara et Fabio Massimo Castaldo o pokroku dosiahnutom v plnení globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff v mene skupiny ENF o pokroku dosiahnutom v súvislosti s globálnymi paktmi OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.13 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie