Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. april 2018 - Strasbourg

12. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini og Giancarlo Scotta var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for henholdsvis Gianni Pittella, Matteo Salvini og Lorenzo Fontana med virkning fra den 17. april 2018.

Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini og Giancarlo Scotta deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse