Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że do Parlamentu Europejskiego wybrani zostali Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini i Giancarlo Scotta w miejsce posłów, odpowiednio, Gianniego Pittelli, Mattea Salviniego i Lorenza Fontany ze skutkiem od dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini i Giancarlo Scotta biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna