Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske orgány oznámili zvolenie do Európskeho parlamentu Giuseppeho Ferrandina, Danila Oscara Lanciniho et Giancarla Scottu, ktorí nahradia Gianniho Pittellu, Mattea Salviniho et Lorenza Fontanu ako poslanci s účinnosťou od 17. apríla 2018.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini et Giancarlo Scotta miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie