Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini och Giancarlo Scotta hade valts till ledamöter av Europarparlamentet i stället för Gianni Pittella, Matteo Salvini respektive Lorenzo Fontana, med verkan från och med den 17 april 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini och Giancarlo Scotta fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande