Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Situatie in Syrië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Syrië (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou en Sotirios Zarianopoulos.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling