Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Situatie in Rusland (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Rusland (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling