Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling