Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. april 2018 - StrasbourgEndelig udgave

18. Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Manolis Kefalogiannis for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides og Kostas Chrysogonos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis og Antonio López-Istúriz White.

Indlæg af Christos Stylianides.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse