Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg

18. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides och Kostas Chrysogonos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis och Antonio López-Istúriz White.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande