Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2280(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0112/2018

Ingivna texter :

A8-0112/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 21
CRE 17/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0119

Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg

21. Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 [2017/2280(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Diane James, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Marietje Schaake.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.14 i protokollet av den 18.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande