Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 17. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  6.1.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)
  6.6.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)
  6.7.Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)
  6.8.Energetická náročnost budov ***I (hlasování)
  6.9.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (hlasování)
  6.10.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU (hlasování)
  6.11.Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (hlasování)
  6.12.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (hlasování)
  6.13.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (hlasování)
  6.14.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (rozprava)
 12.Složení Parlamentu
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Situace v Rusku (rozprava)
 17.Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)
 18.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (rozprava)
 19.Dotaz týkající se rozsahu výsad nebo imunit
 20.Předložení dokumentů
 21.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (rozprava)
 22.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** – Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (rozprava)
 23.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (170 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (65 kb)
 
Zápis
Konečné znění (79 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (29 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (56 kb)
 
Zápis
Konečné znění (274 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (71 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (495 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (904 kb)
Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění