Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I (stemming)
  6.6.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)
  6.7.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I (stemming)
  6.8.Energieprestatie van gebouwen ***I (stemming)
  6.9.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (stemming)
  6.10.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (stemming)
  6.11.Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (stemming)
  6.12.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)
  6.13.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (stemming)
  6.14.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (debat)
 12.Samenstelling Parlement
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 16.Situatie in Rusland (debat)
 17.Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)
 18.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (debat)
 19.Verzoek om informatie over de reikwijdte van de voorrechten en immuniteiten
 20.Ingekomen stukken
 21.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (debat)
 22.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** - Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (debat)
 23.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (171 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (65 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (78 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (29 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (88 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (278 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (70 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (483 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (811 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling