Indiċi 
Minuti
PDF 282kWORD 79k
It-Tlieta, 17 ta' April 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)
  6.6.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)
  6.7.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ***I (votazzjoni)
  6.8.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  6.9.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (votazzjoni)
  6.10.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (votazzjoni)
  6.11.L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (votazzjoni)
  6.12.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  6.13.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  6.14.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (dibattitu)
 12.Kompożizzjoni tal-Parlament
 13.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)
 17.Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)
 18.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (dibattitu)
 19.Talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet
 20.Dokumenti mressqa
 21.Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (dibattitu)
 22.Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** - Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 23.Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michał Boni f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Raymond Finch, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke u Carlos Coelho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai u Mairead McGuinness.

Intervent ta': Věra Jourová.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 19.4.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.00.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.21.


4. Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2620(RSP))

Il-President ta introduzzjoni qasira biex jippreżenta d-dibattitu.

Interventi ta': Emmanuel Macron (President tar-Repubblika Franċiża) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Florian Philippot f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Aymeric Chauprade Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Emmanuel Macron.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar u Anna Maria Corazza Bildt.

Intervent ta': Emmanuel Macron.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.22.)


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.26.

Intervent ta': Mario Borghezio.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Libaniża fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Sofia Sakorafa (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0092)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.2. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0093)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


6.3. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0094)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.4. Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew [2017/2116(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0095)


6.5. Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0096)


6.6. Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0097)


6.7. L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Mercedes Bresso u Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0098)

Interventi

Intervent ta': Fabio Massimo Castaldo, qabel il-votazzjoni, f'isem il-Grupp EFDD, biex jitlob, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-votazzjoni dwar il-ftehim provviżorju.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.


6.8. Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0099)


6.9. Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (votazzjoni)

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali [2017/2030(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0100)


6.10. L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE [2017/2210(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0101)


6.11. L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0102)


6.12. Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp [2017/2258(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0103)


6.13. It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Rapport dwar t-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw [2016/2241(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0104)


6.14. It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea [2017/2279(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat REGI)

Adozzjoni (P8_TA(2018)0105)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan u Stanislav Polčák

Rapport Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Rapport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo u Christofer Fjellner

Rapport Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Rapport Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas u Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Rapport Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld u Notis Marias

Rapport Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato u Francisco José Millán Mon.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.22.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Jarosław Wałęsa avża li huwa kien preżenti iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kristina Winberg f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Bernd Kölmel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar u Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou u Konstantinos Papadakis.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa u Tokia Saïfi, f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans u Sophia in ‘t Veld, f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari u dwar ir-Rifuġjati (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, dwar il-progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari u dwar ir-Rifuġjati (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.13 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


12. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini u Giancarlo Scotta li ssostitwew lil Gianni Pittella, Matteo Salvini u Lorenzo Fontana, rispettivament, bħala Membri tal-Parlament, b'effett mis-17 ta' April 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini u Giancarlo Scotta jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


13. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis u Brando Benifei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir u Nicola Caputo.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou u Sotirios Zarianopoulos.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat JURI biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) tħabbret fil-plenarja, it-Tnejn 16 ta' April 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 16.4.2018).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta ta' nhar l-Erbgħa 18 ta' April 2018.


15. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA(2015)0346(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 13 tal-Minuti ta' 16.4.2018).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


16. Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fir-Russja (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina u Tunne Kelam.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


17. Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Manolis Kefalogiannis f'isem il-Grupp PPE, Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Nadja Hirsch f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides u Kostas Chrysogonos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis u Antonio López-Istúriz White.

Intervent ta': Christos Stylianides.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.14 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


19. Talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet

Il-Qorti tal-Appell ta' Napli indirizzat lill-President talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Alfonso Luigi Marra, ex-Membru tal-Parlament Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 9(14) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ntbagħtet lill-Kumitat JURI, kompetenti f'din il-kwistjoni.


20. Dokumenti mressqa

Tressaq id-dokument segwenti mill-Kumitat AFCO:

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 [2017/2280(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Andi Cristea f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Diane James, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera u Ivana Maletić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward u Notis Marias.

Interventi ta': Neven Mimica u Marietje Schaake.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.14 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


22. Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** - Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [2017/2227(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon ippreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elmar Brok u Alojz Peterle.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Neven Mimica u Francisco José Millán Mon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal-Minuti ta' 18.4.2018 u punt 12.4 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


23. Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità [2017/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, u Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias u Elmar Brok.

Interventi ta': Neven Mimica u Mady Delvaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.15 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 619.992/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali