Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)))

Разискването се състоя на 12 март 2018 г. (точка 14 от протокола от 12.3.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei и Indrek Tarand, от името на комисията CONT, относно политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 18.4.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация