Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

2. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP)))

Het debat heeft op 12 maart 2018 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 12.3.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei en Indrek Tarand, namens de Commissie CONT, over het integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 18.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling