Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)))

Rozprava sa konala 12. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 12.3.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei a Indrek Tarand, v mene výboru CONT, o politike Komisie v oblasti integrity, najmä o vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie