Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su paramos programų įvedimu, skrydžio įgulos narių psichologiniu vertinimu, taip pat sisteminiu ir atrankiuoju psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tikrinimu siekiant užtikrinti, kad skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nariai būtų tinkamos sveikatos būklės, ir dėl įspėjimo apie vietovės reljefą sistemos įrengimo naujuose lėktuvuose su turbininiais varikliais, kurių didžiausia sertifikuota kilimo masė yra ne didesnė kaip 5 700 kg ir kuriais galima vežti nuo šešių iki devynių keleivių, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio trukmės iš dalies keičiami sprendimai (ES) 2017/1214, (ES) 2017/1215, (ES) 2017/1216, (ES) 2017/1218 ir (ES) 2017/1219 (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI art54

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 12 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI art54

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas