Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir nustatoma vertinimo metodika, pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia įstaigoms taikyti pažangiuosius operacinės rizikos vertinimo metodus (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Klaidų Ištaisymas. 2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011, klaidų ištaisymas (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. kovo 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, redakcija bulgarų kalba (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Klaidų Ištaisymas. 2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento C(2018)0863 final, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais, klaidų ištaisymas (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos ir papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 nuostatos dėl paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, reikalavimų, taikomų pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius gaunamam turtui, ir kredito kokybės vertinimo metodikų (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir nustatoma vertinimo metodika, pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia įstaigoms taikyti pažangiuosius operacinės rizikos vertinimo metodus (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 14 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas