Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz novērtējuma metodikas precizējumu, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes atļauj iestādēm izmantot attīstītās mērīšanas pieejas operacionālajam riskam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Labojums Komisijas 2017. gada 21. novembra deleģētajā regulā, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 576/2013 papildina attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo bulgāru valodas versiju Deleģētajai regulai (ES) 2017/653, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 4. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Labojums Komisijas 2018. gada 15. februāra Deleģētajā regulā (C(2018)0863 final), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 21. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1131 groza un papildina attiecībā uz vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem (VPS) vērtspapīrošanas darījumiem un ar aktīviem balstītiem komerciāliem vērtspapīriem (ABKV), prasībām attiecībā uz aktīviem, kas saņemti saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem, un kredītkvalitātes novērtēšanas metodēm (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 10. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 2. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula ar ko attiecībā uz novērtējuma metodikas precizējumu, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes atļauj iestādēm izmantot attīstītās mērīšanas pieejas operacionālajam riskam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. martu, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums