Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ir saņemti S&D, GUE/NGL un Verts/ALE grupu pieprasījumi izvirzīt balsošanai ITRE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz Janusz Lewandowski ziņojumu (A8-0094/2018), un GUE/NGL un ENF grupu pieprasījumi izvirzīt balsošanai ITRE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz Jerzy Buzek ziņojumu (A8-0143/2018). Par minētajiem lēmumiem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 16. aprīļa, sēdes protokolā (16.4.2018. protokola 11. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā, 2018. gada 19. aprīlī.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 16. aprīļa, sēdes protokolā (16.4.2018. protokola 11. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to TRAN komiteja un EMPL komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas, pamatojoties uz Markus Pieper ziņojumu (A8-0125/2018) un Claude Rolin ziņojumu (A8-0142/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums