Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Aymeric Chauprade παύει να λογίζεται μη-εγγεγραμμένος και προσχωρεί στην Ομάδα EFDD με ισχή από 18 Απριλίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου