Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att FEMM-utskottet i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen inkommit med en begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i syfte att denna skulle avge ett yttrande över den ojämna könsfördelningen.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande