Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου