Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0367(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0110/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.3. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)108)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου