Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0265(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.5. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)110)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου