Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0266(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2018

Ingivna texter :

A8-0132/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0111

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.6. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)111)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande