Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)107)


12.2. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (2018/2652(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 10 zápisu ze dne 16.4.2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu v roce 2019 je tudíž stanoven takto:

- od 14. do 17. ledna

- 30. a 31. ledna

- od 11. do 14. února

- od 11. do 14. března

- od 25. do 28. března

- 3. a 4. dubna

- od 15. do 18. dubna

- od 2. do 4. července

- od 15. do 18. července

- od 16. do 19. září

- 9. a 10. října

- od 21. do 24. října

- 13. a 14. listopadu

- od 25. do 28. listopadu

- od 16. do 19. prosince.


12.3. Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)108)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.4. Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [2017/2227(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)109)


12.5. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)110)

Parlament schválil uzavření úmluvy.


12.6. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)111)

Parlament schválil uzavření protokolu.


12.7. Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)112)


12.8. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)114)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)114)


12.10. Skládky odpadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)115)


12.11. Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)116)


12.12. Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (hlasování)

Prohlášení Komise: Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP))

Rozprava se konala dne 12. března 2018 (bod 14 zápisu ze dne 12.3.2018)

Návrh usnesení byl oznámen dne 18. dubna 2018 (bod 2 zápisu ze dne 18.4.2018).

Návrh usnesení B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)117)

Vystoupení

Předsedající před hlasováním upřesnil, že jazyková znění budou uvedena v soulad.


12.13. Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0184/2018 a B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0184/2018

přijat (P8_TA(2018)118)

(Návrh usnesení B8-0185/2018/ se nebere v potaz.)


12.14. Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (hlasování)

Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)119)


12.15. Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (hlasování)

Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě [2017/2010(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)120)


12.16. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2017/2136(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)121)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)121)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.17. Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)122)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)122)

Vystoupení

Sośnierz Dobromir k vedení hlasování.


12.18. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)123)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)123)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.19. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)124)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)124)


12.20. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)125)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)125)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


12.21. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)126)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)126)


12.22. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)127)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)127)


12.23. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)128)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)128)


12.24. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)129)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)129)


12.25. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0128/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)130)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)130)


12.26. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)131)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)131)


12.27. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)132)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)132)


12.28. Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0115/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)133)

Vystoupení

Monica Macovei předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


12.29. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0074/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)134)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)134)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.30. Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0069/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)135)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)135)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.31. Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0106/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)136)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)136)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.32. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0068/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)137)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)137)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.33. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)

Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0098/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)138)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)138)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.34. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0066/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)139)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)139)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.35. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0083/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)140)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)140)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


12.36. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0067/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)141)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)141)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.37. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0085/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)142)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)142)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.38. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0086/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)143)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)143)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.39. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0090/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)144)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)144)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.40. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0107/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)145)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)145)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.41. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)146)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)146)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.42. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0087/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)147)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.43. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0088/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)148)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)148)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.44. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0096/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)149)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)149)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.45. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0103/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.46. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0081/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)151)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.47. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0078/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.48. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0114/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.49. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0079/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.50. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0101/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)155)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)155)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.51. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0080/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.52. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0111/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.53. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0084/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.54. Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0102/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)159)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)159)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.55. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0092/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.56. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0113/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.57. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0109/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Reinhard Bütikofer k průběhu hlasování (předsedající poskytl upřesnění).


12.58. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0093/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)163)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.59. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0108/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.60. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0082/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)165)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.61. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.62. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)167)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.63. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)168)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.64. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.65. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)170)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)170)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.66. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)171)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)171)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Petri Sarvamaa k vedení hlasování.


12.67. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)172)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)172)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.68. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)173)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)173)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění