Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

12. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määrääminen * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentin istuntokalenteri 2019 (äänestys)

Parlamentin istuntokalenteri 2019 (2018/2652(RSO)): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 10)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Julistettiin hyväksytyksi

Euroopan parlamentin istuntokalenteri on niin ollen vahvistettu vuodeksi 2019 seuraavasti:

- 14.–17. tammikuuta

- 30. ja 31. tammikuuta

- 11.–14. helmikuuta

- 11.–14. maaliskuuta

- 25.–28. maaliskuuta

- 3. ja 4. huhtikuuta

- 15.–18. huhtikuuta

- 2.–4. heinäkuuta

- 15.–18. heinäkuuta

- 16.–19. syyskuuta

- 9. ja 10. lokakuuta

- 21.–24. lokakuuta

- 13. ja 14. marraskuuta

- 25.–28. marraskuuta

- 16.–19. joulukuuta.


12.3. EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)108)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.4. EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2227(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)109)


12.5. Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)110)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle.


12.6. Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)111)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.7. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)112)


12.8. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)113)


12.9. Jätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)114)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)114)


12.10. Kaatopaikat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)115)


12.11. Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)116)


12.12. Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (äänestys)

Komission julkilausuma: Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (2018/2624(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.3.2018, kohta 14)

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 18. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)117)

Puheenvuorot:

Puhemies täsmensi ennen äänestystä, että kieliversiot yhdenmukaistetaan.


12.13. YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0184/2018 ja B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0184/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)118)

(Päätöslauselmaesitys B8-0185/2018/ raukesi.)


12.14. EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (äänestys)

Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen [2017/2280(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)119)


12.15. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (äänestys)

Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016 [2017/2010(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)120)


12.16. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2017/2136(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)121)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)121)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.17. Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)122)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)122)

Puheenvuorot:

Dobromir Sośnierz äänestysten toimittamisesta.


12.18. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)123)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)123)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.19. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)124)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)124)


12.20. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)125)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)125)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


12.21. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)126)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)126)


12.22. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)127)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)127)


12.23. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)128)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)128)


12.24. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)129)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)129)


12.25. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0128/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)130)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)130)


12.26. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)131)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)131)


12.27. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)132)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)132)


12.28. Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0115/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)133)

Puheenvuorot:

Monica Macovei esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.29. Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0074/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)134)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)134)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.30. Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0069/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)135)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)135)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.31. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0106/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)136)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)136)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.32. Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0068/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)137)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)137)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.33. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0098/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)138)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)138)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.34. Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0066/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)139)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)139)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.35. Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0083/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)140)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)140)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


12.36. Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0067/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)141)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)141)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.37. Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0085/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)142)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)142)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.38. Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0086/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)143)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)143)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.39. Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0090/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)144)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)144)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.40. Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0107/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)145)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)145)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.41. Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)146)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)146)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.42. Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0087/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)147)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)147)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.43. Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0088/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)148)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)148)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.44. Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0096/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)149)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)149)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.45. Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0103/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.46. Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0081/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)151)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)151)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.47. Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0078/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.48. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0114/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.49. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0079/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)154)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)154)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.50. Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0101/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.51. Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0080/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)156)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)156)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.52. Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0111/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)157)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.53. Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0084/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.54. Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0102/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)159)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)159)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.55. Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0092/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.56. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0113/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.57. Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0109/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer äänestysten kulusta (puhemies selvensi asiaa).


12.58. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0093/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)163)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.59. Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0108/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)164)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)164)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.60. Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0082/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)165)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.61. Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.62. Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)167)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.63. Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)168)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.64. Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.65. Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)170)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)170)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.66. Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)171)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)171)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Petri Sarvamaa äänestysten toimittamisesta.


12.67. Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)172)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)172)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.68. Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)173)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)173)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus