Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 18. travnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

12. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


12.1. Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima * (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)

Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (2018/2652(RSO)): vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 10 zapisnika od 16.4.2018.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

Proglašen odobrenim

Kalendar plenarnih sjednica Europskog parlamenta za 2019. godinu utvrđen je kako slijedi:

- od 14. do 17. siječnja

- 30. i 31. siječnja

- od 11. do 14. veljače

- od 11. do 14. ožujka

- od 25. do 28. ožujka

- 3. i 4. travnja

- od 15. do 18. travnja

- od 2. do 4. srpnja

- od 15. do 18. srpnja

- od 16. do 19. rujna

- 9. i 10. listopada

- od 21. do 24. listopada

- 13. i 14. studenog

- od 25. do 28. studenog

- od 16. do 19. prosinca


12.3. Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)108)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


12.4. Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [2017/2227(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)110)

Parlament je odobrio sklapanje Konvencije.


12.6. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)111)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


12.7. Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)112)


12.8. Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)113)


12.9. Otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)114)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)114)


12.10. Odlagališta otpada ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)115)


12.11. Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (glasovanje)

Izjava Komisije Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2018. (točka 14 zapisnika od 12.3.2018.)

Prijedlog rezolucije objavljen je 18. travnja 2018. (točka 2 zapisnika od 18.4.2018.).

Prijedlog rezolucije B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)117)

Govorili su:

Prije glasovanja predsjednik je pojasnio da će se jezične verzije uskladiti.


12.13. Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0184/2018 i B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0184/2018

Usvojen (P8_TA(2018)118)

(Prijedlog rezolucije B8-0185/2018/ se ne razmatra.)


12.14. Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)

Izvješće o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. [2017/2280(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)119)


12.15. Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (glasovanje)

Izvješće o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti [2017/2010(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)120)


12.16. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)121)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)121)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.17. Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)122)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)122)

Govorili su:

Sośnierz Dobromir o postupku glasovanja.


12.18. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)123)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)123)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a)Priloga IV. Poslovniku).


12.19. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)124)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)124)


12.20. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)125)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)125)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV., članak 5., stavak 1., točku (b) Poslovnika).


12.21. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)126)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)126)


12.22. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)127)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)127)


12.23. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)128)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)128)


12.24. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)129)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)129)


12.25. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)130)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)130)


12.26. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)131)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)131)


12.27. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)132)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)132)


12.28. Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)133)

Govorili su:

Monica Macovei podnijela je usmeni amandman na amandman 1. Usmeni amandman je usvojen.


12.29. Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)134)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)134)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.30. Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)135)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)135)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.31. Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)136)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)136)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.32. Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)137)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)137)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.33. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)138)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)138)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.34. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)139)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)139)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.35. Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)140)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)140)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV., članak 5., stavak 1., točku (b) Poslovnika).


12.36. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)141)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)141)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.37. Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)142)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)142)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.38. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)143)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)143)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.39. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)144)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)144)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.40. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)145)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)145)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.41. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)146)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)146)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.42. Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)147)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)147)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.43. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)148)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)148)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.44. Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)149)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)149)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.45. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)150)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)150)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.46. Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)151)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)151)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.47. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)152)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)152)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.48. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)153)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)153)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga IV. Poslovniku).


12.49. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)154)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)154)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.50. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)155)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)155)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.51. Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)156)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)156)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.52. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)157)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)157)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.53. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)158)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)158)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.54. Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)159)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)159)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.55. Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)160)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)160)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.56. Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 56)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)161)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)161)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.57. Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)162)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)162)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).

Govorili su:

Reinhard Bütikofer o tijeku glasovanja (predsjednik je ponudio pojašnjenje).


12.58. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)163)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)163)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.59. Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)164)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)164)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.60. Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)165)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)165)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.61. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)166)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)166)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.62. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)167)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)167)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a)Priloga IV. Poslovniku).


12.63. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)168)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)168)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.64. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)169)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)169)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.65. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)170)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)170)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.66. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)171)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)171)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).

Govorio je:

Petri Sarvamaa o postupku glasovanja.


12.67. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)172)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)172)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.68. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 68)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)173)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)173)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna napomena